• Đầu tư chứng khoán bắt đầu từ đâu?

    Vốn chưa đủ, mà bạn phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về chứng khoán thì mới nên “lướt sóng”. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - chuyên viên tư vấn chứng khoán, công ty chứng khoán VPS, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn giúp bạn.

    Mua hàng từ nước ngoài, dễ không?

    Các vấn đề về thủ tục, rào cản ngôn ngữ khiến cho việc mua hàng nước ngoài trở nên khó khăn với nhiều người. Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn.