Kinh doanh

Tân Tổng Giám đốc ngân hàng VDB là ai?

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Theo đó, ông Đào Quang Trường chính thức đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Ngân hàng VDB kể từ ngày 7/6.

Trước đó, ông Trần Bá Huấn, Ủy viên Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã được Thủ tướng đồng ý cho nghỉ hưu từ 01/10/2017. Sau khi ông Huấn nghỉ hưu, Bộ Tài chính ngày 1/10 đã có công văn số 12966/BTC ngày 28/9/2017 về việc phân công phụ trách Ban Điều hành đối với ông Đào Quang Trường kể từ ngày 01/10 tại thời điểm đó ông này là Phó Tổng giám đốc.

Đến ngày 17/11/2017, ông Đào Quang Trường được giao làm Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng VDB.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Development Bank, viết tắt: VDB) là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 108/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/5/2006.

Đây là một trong hai ngân hàng chính sách của Việt Nam, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VDB gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu vốn nhà nước tại VDB, nhân danh VDB để quyết định, thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của VDB, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu, Bộ Tài chính. Số thành viên của Hội đồng quản trị tối đa là năm người, làm việc theo chế độ chuyên trách. Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị.

Ngân hàng được quyền thành lập công ty con hoặc tham gia thành lập các công ty liên kết trong và ngoài nước để quản lý, khai thác, bán tài sản để thu hồi nợ sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2015, VDB có vốn điều lệ là 30.000 tỷ đồng.

 

Loading...

Ông Lý Hiển Long tạm rời chức Thủ tướng Singapore

Bài trước đó

Tôm Việt Nam bị cáo buộc trốn thuế tại Mỹ

Bài tiếp theo

Có thể bạn quan tâm